entrepreneurs embrace change

Family Businesses with Entrepreneurial Spirit Outperform Others

It’s no surprise that the family businesses that stand the test of time are those that are not only open to adapting, but in fact seek it out. Every new generation brings with it new advances that must be embraced or the business risks being left behind – but our new age of technology is […]

Continue Reading

Ari Engblom

Olen työskennellyt perheyritysten parissa siitä lähtien kun aloitin KPMG:llä vuonna 1997. On ollut ilo huomata, että olemme yhdessä asiakkaiden kanssa pystyneet luomaan heille hyödyllisiä ratkaisumalleja mitä moninaisimpiin tilanteisiin. Mielenkiintoista alalla onkin jatkuva kehitys ja nyt esimerkiksi kansainvälistymisteema näyttäytyy vahvasti yritysten miettiessä kilpailukykyään ja kasvumahdollisuuksia.

Ala luo mielenkiintoisia haasteita ja olen huomannut start up -asiakkaiden odotusten palveluitamme kohtaan edellyttävän meiltä omanlaista lähestymistapaa. Juuri asiakkaiden erilaisuus luo haastavan ja dynaamisen työympäristön, jossa monipuolista osaamistamme ja yhteistyöverkostoamme voidaan luontevasti hyödyntää.

Olen erittäin kiinnostunut kuulemaan ehdotuksianne ja havaintojanne siitä, miten voimme palvella eri asiakkaitamme nykyistä monipuolisemmin, mitkä teemat herättävät kiinnostusta ja mitkä ovat mahdollisia puutteita ja kehityskohteita toiminnassamme

I have been working with family businesses since I started at KPMG in 1997. It has been a pleasure to see that we have been able to generate helpful solutions together with our clients to meet their specific needs in various, complex situations. The field in which we are working is characterized by continuous development and at the moment issues related to for example internationalization are very common, while many companies are evaluating their competitiveness and growth possibilities.

The field we work in generates interesting challenges and I have noticed that the expectations towards us from start up-companies demand a special kind of approach from our side. The fact that the clients are very different creates a challenging and demanding environment in which our diverse expertise and wide professional networks naturally can be utilized.

I am eager to hear your suggestions and observations of how we could perform even better and also hear of which weaknesses and possible development ideas you have.

– Ari Engblom

Family Business Contact Us

Family Business Email Ari.Engblom@kpmg.fi

Toimintamme